Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
Xếp theo: Tên | Mới nhất | Xem nhiều nhất | Tải nhiều nhất | Bình nhiều nhất
Hiển thị: Hình nhỏ | Danh sách
Tiêu đề
Ngày Upload Tải
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa học vừa làm
kích thước: 677,23 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
14/09/2013 1510
Luật giáo dục
kích thước: 504,65 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1604
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
kích thước: 217,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1719
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
kích thước: 69,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1499
Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ CĐ và ĐH
kích thước: 79 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1483
Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
kích thước: 66,24 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1559
QUY CHẾ Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
kích thước: 30,8 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1348
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 44/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN, TRƯỜNG NĂNG KHIẾU, CÁC CƠ SỞ
kích thước: 42,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 0
QUY ĐỊNH Về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
kích thước: 522,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1492
QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
kích thước: 135,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 0
QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
kích thước: 91 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1646
QUY CHẾ Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
kích thước: 106,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
12/09/2013 1571