Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO
+ Cung cấp thông tin về các hoạt động đào tạo của trường
+ Các thông báo về hoạt động đào tạo
+ Hỗ trợ tra cứu thông tin học viên, sinh viên
+ Hỗ trợ tra cứu kết quả học tập, rèn luyện
+ Hỗ trợ tra cứu học phí, các khoản phải nộp, đã nộp khác
+ Hỗ trợ tra cứu học bổng
 
PHÂN HỆ CHÍNH