Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Phân hệ tổ chức và quản lý thi
Lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bỏ học tập, chưa đóng học phí
Tạo các nhóm thi theo các môn thi, lớp thi
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMPhân bổ phòng thi
Lập danh sách thi theo phòng thi, lập số báo danh
Cập nhật tình trạng thi
Đóng túi bài thi, lập số phách, hồi phách
In danh sách phòng thi, danh sách phách
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMThống kê kết quả thi, in kết quả thi theo phòng thi, theo lớp môn thi
 
PHÂN HỆ CHÍNH