Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
+ Quản lý phòng ở: số sinh viên ở tối đa, phòng dành cho Nam/Nữ
+ Quản lý tình hình sử dụng điện nước trong phòng
+ Quản lý vào ra, thuê phòng trả phòng
+ Quản lý cơ sở vật chất được trang bị cho Phòng
....
 
PHÂN HỆ CHÍNH