Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG
+ Quản lý thông tin phòng học: số chỗ ngồi, phòng học lý thuyết / thực hành,...
+ Quản lý cơ sở vật chất phòng học
+ Cập nhật thông tin ràng buộc về phòng học để xếp thời khóa biểu
+ Tra cứu tình trạng sử dụng phòng học
...
 
PHÂN HỆ CHÍNH