Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ XẾP THỜI KHÓA BIỂU
+ Cập nhật các thông tin, ràng buộc dữ liệu để xếp TKB
+ Xếp tự động
+ Cho phép tinh chỉnh TKB sau khi xếp tự động bằng các thao tác kéo thả các tiết trên lưới TKB
+ Kết xuất TKB sang HTML
+ Kết xuất TKB, phiếu báo giảng, kế hoạch đào tạo sang Excel
+ Tính toán khối lượng giảng dạy
+ Quản lý TKB theo tuần, theo giai đoạn
...

 

 
PHÂN HỆ CHÍNH