Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ QUẢN LÝ GIẢNG DẠY
+ Quản lý thông tin giảng viên
+ Phân công công tác, giảng dạy
+ Quản lý chế độ: giờ dạy, ca dạy, thêm tiết...
+ Tra cứu lịch công tác của giảng viên
+ Thống kê khối lượng giảng dạy
 
PHÂN HỆ CHÍNH