Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ
Quản lý việc nhập phôi bằng
Quản lý các phôi bằng bị hủy theo các nguyên nhân khác nhau: như rách, in sai,…
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMQuản lý các phôi bằng bị mất
Quản lý việc in bằng
Quản lý cấp phát bằng cho sinh viên
Quản lý thu hồi văn bằng vì các nguyên nhân khác nhau, văn bằng báo mất
Thống kê phôi bằng và văn bằng theo các tiêu chí khác nhau
 
PHÂN HỆ CHÍNH