Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP - RÈN LUYỆN
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Phân hệ quản lý kết quả học tập, rèn luyện
Cho phép cập nhật điểm thành phần theo phòng thi, lớp tín chỉ, theo lớp môn học
Cập nhật điểm các lần thi theo phòng thi, lớp tín chỉ
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMTự động xếp loại theo điểm chữ: A, B, C, D, F
Tự động tổng hợp điểm học kỳ thi lần 1 và điểm cao nhất, chuyển điểm sang thang điểm 4
Tổng hợp điểm tích lũy, xếp hạng học lực, xếp hạng năm đào tạo
Tổng hợp sinh viên phải thi lại, phải học lại
Xem và in bảng điểm chi tiết của sinh viên, của lớp
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMXét thôi học, ngừng học, bảo lưu
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMXét điều kiện được làm luận văn, thi tốt nghiệp theo các tiêu chí do người sử dụng nhập vào
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMCập nhật điểm thi tốt nghiệp các môn thi điều kiện, môn thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, điểm luận văn, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMXếp hạng tốt nghiệp và đưa ra danh sách sinh viên tốt nghiệp
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMChuyển dữ liệu cho phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ để in và cấp bằng tốt nghiệp

Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRMQuản lý rèn luyện, khen thưởng và kỷ luật

  • Cập nhật điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ
  • Cập nhật khen thưởng và kỷ luật sinh viên
  • Tổng hợp điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học và toàn khóa học
  • Xét danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể hoàn toàn tự động.
 
PHÂN HỆ CHÍNH